ReadyPlanet.com
dot
our service
dot
bulletบ้านครบวงจร
bulletออกแบบบ้าน
bulletสร้างบ้าน
bulletปรับปรุงบ้าน
bulletซ่อมแซมและบำรุงรักษาบ้าน
bulletต่อเติมบ้าน
bulletแก้ปัญหาอาคารทรุด
bulletปรับปรุงฐานราก
bulletแตกร้าว รั่วซึม ซ่อมได้
dot
website link
dot
bulletบ้านมือสอง
bulletวิศวกรรมสถาน
bulletสภาวิศวกร
bulletสมาคมสถาปนิกสยาม
bulletสภาสถาปนิก
bulletตรวจสอบอาคาร
bulletโยธาธิการและผังเมือง
bulletไทยเอนจิเนียริ่ง
bulletเสริมเข็ม ดีดอาคาร
dot
รับข้อมูลข่าวสารจากเรา

dot
บทสัมภาษณ์ลูกค้า


K.Sasipongบทสัมภาษณ์ลูกค้า ที่ 1article

คุณศสิพงศ์ บุญแต้ม บ้านเลขที่ 1107 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพ เลือกบริการสร้างบ้านครบวงจร (Turnkey Home) กับ TOTAL HOME SOLUTION (THS)

Laem's Pictureบทสัมภาษณ์ลูกค้าที่ 2article

ผศ.แหลมทอง เหล่าคงถาวร 13 ซ.ลาดกระบัง 13/1 เขตลาดกระบัง กรุงเทพ เลือกใช้บริการปรับปรุงงาน Landscape กับ TOTAL HOME SOLUTION (THS)

บทสัมภาษณ์ลูกค้าที่ 3article

คุณสุปราณี สุขศรีทอง 60/771 ถ.เทพารักษ์ ต.บางเมืองใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ เลือกใช้บริการ บ้านครบวงจร (Turnkey Home) กับ TOTAL HOME SOLUTION (THS)

บทสัมภาษณ์ลูกค้าที่ 4

 คุณณัฐพล ทองกู้เกียรติกูล  เลขที่ 115/20 ซอยพหลโยธิน1 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯเลือกใช้บริการปรับปรุงและต่อเติมบ้าน (Home Renovation and Extension) กับ TOTAL HOME SOLUTION (THS)

หน้า 1/1
1
[Go to top]