ReadyPlanet.com
dot
our service
dot
bulletบ้านครบวงจร
bulletออกแบบบ้าน
bulletสร้างบ้าน
bulletปรับปรุงบ้าน
bulletซ่อมแซมและบำรุงรักษาบ้าน
bulletต่อเติมบ้าน
bulletแก้ปัญหาอาคารทรุด
bulletปรับปรุงฐานราก
bulletแตกร้าว รั่วซึม ซ่อมได้
dot
website link
dot
bulletบ้านมือสอง
bulletวิศวกรรมสถาน
bulletสภาวิศวกร
bulletสมาคมสถาปนิกสยาม
bulletสภาสถาปนิก
bulletตรวจสอบอาคาร
bulletโยธาธิการและผังเมือง
bulletไทยเอนจิเนียริ่ง
bulletเสริมเข็ม ดีดอาคาร
dot
รับข้อมูลข่าวสารจากเรา

dot
Existing Home

รวบรวมสินค้าหรือบริการของเว็บไซต์ กลุ่มที่ 2ปรับปรุงบ้าน (Home Renovation)

ปรับปรุงบ้านให้น่าอยู่ และเพื่อยืดอายุการใช้งานของบ้านให้ยาวนาน

ซ่อมแซมและบำรุงรักษาบ้าน (Home Repair and Maintenance)article

บ้านโดยทั่วไปมีอายุ 40-50 ปี แต่ถ้ามีการซ่อมแซมบำรุงรักษาที่ดี อาจมีอายุถึง 70-80 ปี

ต่อเติมบ้านต่อเติมบ้าน (Home Extension)

ต่อเติมอย่างไรไม่ให้แตกร้าว รั่วซึม และถูกหลักวิศวกรรม

หน้า 1/1
1
[Go to top]