ReadyPlanet.com
dot
our service
dot
bulletบ้านครบวงจร
bulletออกแบบบ้าน
bulletสร้างบ้าน
bulletปรับปรุงบ้าน
bulletซ่อมแซมและบำรุงรักษาบ้าน
bulletต่อเติมบ้าน
bulletแก้ปัญหาอาคารทรุด
bulletปรับปรุงฐานราก
bulletแตกร้าว รั่วซึม ซ่อมได้
dot
website link
dot
bulletบ้านมือสอง
bulletวิศวกรรมสถาน
bulletสภาวิศวกร
bulletสมาคมสถาปนิกสยาม
bulletสภาสถาปนิก
bulletตรวจสอบอาคาร
bulletโยธาธิการและผังเมือง
bulletไทยเอนจิเนียริ่ง
bulletเสริมเข็ม ดีดอาคาร
dot
รับข้อมูลข่าวสารจากเรา

dot
สร้างบ้านครบวงจร (Turnkey Home)

Turnkey Home คืออะไร?

       Turnkey Home คือ บริการรับสร้างบ้านแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ เปรียบเสมือนเจ้าของบ้านถือกุญแจเพียงดอกเดียวก็สามารถไขกุญแจ (Turnkey) ไปสู่ผลลัพธ์สุดท้ายที่ต้องการได้

 

บริการ Turnkey Home มีรายละเอียดอะไรบ้าง?

        บริการรับสร้างบ้านแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ มีรายละเอียดและลำดับขั้นตอนการบริการดังนี้คือ

1. ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ (Feasibility Study) ทั้งในแง่งบประมาณ ความต้องการของลูกค้า ที่นำไปสู่การออกแบบเบื้องต้น (Preliminary Design) เพื่อประกอบการตัดสินใจ

2. งานออกแบบรายละเอียด (Detailed Design) ทั้งทางสถาปัตยกรรม, วิศวกรรม และ ระบบต่างๆ ในอาคาร ให้มีความสอดคล้องกัน โดยยึดถือความต้องการพื้นฐานของเจ้าของบ้านเป็นหลัก

3. การขออนุญาติก่อสร้างกับหน่วยงานราชการ (Construction Permission) คือ การเดินเรื่องกับทางเขต, เทศบาล, การไฟฟ้า, การประปา หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นการบริการและอำนวยความสะดวกให้เจ้าของบ้าน

4. การดำเนินการก่อสร้าง (Construction) ควบคุมงานโดยทีมงานสถาปนิกและวิศวกรที่มีประสพการณ์ และดำเนินการโดยช่างผู้ชำนาญงาน

5. ส่งมอบงาน (Handover)

 

ทำไมลูกค้าถึงเลือก Turnkey Home และ Turnkey Home ดีอย่างไร?

1. ลดเวลาการก่อสร้างโดยรวม และ ลดต้นทุนการก่อสร้าง เนื่องจากลดขั้นตอนการประสามนงานระหว่าง ผู้ออกแบบ, ผู้รับเหมา และองค์กรต่างๆที่เกี่ยวข้อง

2. การควบคุมงบประมาณก่อสร้างและลดปัญหางบประมาณบานปลาย เนื่องจากมีการศึกษางบประมาณในภาพรวมทุกๆด้านของการสร้างบ้าน

3. มีการประสานงานการแก้ปัญหาระหว่างการก่อสร้างอย่างเป็นระบบตั้งแต่ต้นโครงการจนจบโครงการ เช่นเมื่อพบปัญหาในการก่อสร้าง ทีมงานก่อสร้างก็จะนำปัญหามาพิจารณาร่วมกับทีมงานออกแบบ ไม่มีการแก้ไขโดยพลการ เป็นต้น

4. เพื่อลดภาระของลูกค้า หรือเจ้าของบ้าน เนื่องจากการว่าจ้างแยกสัญญานั้น เจ้าของบ้านอาจต้องดำเนินการต่างๆ หลายขั้นตอน เช่น  การขออนุญาติก่อสร้าง, การติดต่อไฟฟ้าประปา, การติดตามความคืบหน้าของโครงการ, การควบคุมงานก่อสร้าง, การบริหารผู้รับเหมาหลายราย ซึ่งอาจทำให้เกิดความล่าช้า และความไม่สะดวกต่างๆ

 

เพราะเรา..... เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างบ้าน ด้วยความมุ่งมั่นในการบริการที่เป็นเลิศ เราพร้อมให้คำปรึกษาทุกปัญหาเรื่องบ้าน ด้วยบรรยากาศสบายๆ และเป็นกันเอง โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ

 

ติดต่อเราได้ที่

คุณ กรวิทย์ โนรา (Civil Professional Engineer)
Hot-Line : 096 914 0497
LINE ID : ths2016

LINE QR CODE THSQRCode
Email : info@saangbaan.com

หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสร้างบ้านครบวงจร เชิญทิ้งคำถามไว้ได้ที่นี่ค่ะ ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียด
New Home

ออกแบบบ้าน (Home Design) article
สร้างบ้าน (Home Construction)