ReadyPlanet.com
dot
our service
dot
bulletบ้านครบวงจร
bulletออกแบบบ้าน
bulletสร้างบ้าน
bulletปรับปรุงบ้าน
bulletซ่อมแซมและบำรุงรักษาบ้าน
bulletต่อเติมบ้าน
bulletแก้ปัญหาอาคารทรุด
bulletปรับปรุงฐานราก
bulletแตกร้าว รั่วซึม ซ่อมได้
dot
website link
dot
bulletบ้านมือสอง
bulletวิศวกรรมสถาน
bulletสภาวิศวกร
bulletสมาคมสถาปนิกสยาม
bulletสภาสถาปนิก
bulletตรวจสอบอาคาร
bulletโยธาธิการและผังเมือง
bulletไทยเอนจิเนียริ่ง
bulletเสริมเข็ม ดีดอาคาร
dot
รับข้อมูลข่าวสารจากเรา

dot
เกี่ยวกับเรา

TOTAL HOME SOLUTION (THS) เริ่มดำเนินการตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2535 จนถึงปัจจุบัน โดยทีมงานวิศวกร, ทีมงานสถาปนิก, และทีมช่างผู้ชำนาญงาน
โดยงานทีทำและนโยบายของเรา มีดังนี้

1. งานสร้างบ้านครบวงจร ศึกษางบประมาณ ออกแบบ ขออนุญาติ ดำเนินการก่อสร้าง จนส่งมอบงาน เพื่อความสะดวกและความเป็นเลิศด้านบริการ

2. งานออกแบบบ้าน โดยทีมงานสถาปนิกและวิศวกรผู้เชี่ยวชาญงานบ้านอย่างแท้จริง

3. งานสร้างบ้านใหม่ ควบคุมงานโดยวิศวกร โดยเน้นงานบริการและสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า

4. งานปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษาบ้าน เนื่องจากอายุการใช้งานของบ้านโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 40-50 ปี แต่ถ้ามีการบำรุงรักษาที่ดีอาจมีอายุยืนยาวถึง 80-100 ปี

5. งานต่อเติมบ้าน เนื่องจากส่วนใหญ่มีการต่อเติมผิดวิธี ทำให้เกิดการทรุดเอียง และรอยร้าวต่างๆ เป็นจำนวนมาก งานต่อเติมจึงควรได้รับการแนะนำจากวิศวกร และดำเนินการโดยช่างผู้ชำนาญงานเท่านั้น

6. งานแก้ปัญหาอาคารทรุด และงานปรับปรุงฐานราก บางครั้งปัญหาอยู่ที่ฐานรากของบ้านไม่มีเสถียรภาพเพียงพอ ต้องทำการออกแบบแก้ไขโดยวิศวกรก่อนการทำงาน และดำเนินการซ่อมแซมฐานรากโดยทีมงานมืออาชีพเท่านั้น

7. งานซ่อมรอยแตกร้าว, รั่วซึม เนื่องจากบ้านปูนมักมีรอยแตกร้าวบ้าง รอยแตกร้าวแต่ละประเภทก็มีวิธีซ่อมแซมแตกต่างกันไป ซึ่งแต่ละปัญหาต้องวิเคราะห์หาสาเหตุของการแตกร้าวโดยวิศวกรก่อน แล้วจึงลงมือซ่อมแซมด้วยวิธีที่เหมาะสมกับแต่ละสภาพปัญหานั้นๆ 

 

                                          ถ้าท่านมีคำถาม ทิ้งคำถามไว้ได้ที่นี่นะคะชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียด