dot
our service
dot
bulletบ้านครบวงจร
bulletออกแบบบ้าน
bulletสร้างบ้าน
bulletปรับปรุงบ้าน
bulletซ่อมแซมและบำรุงรักษาบ้าน
bulletต่อเติมบ้าน
bulletแก้ปัญหาอาคารทรุด
bulletปรับปรุงฐานราก
bulletแตกร้าว รั่วซึม ซ่อมได้
dot
website link
dot
bulletบ้านมือสอง
bulletวิศวกรรมสถาน
bulletสภาวิศวกร
bulletสมาคมสถาปนิกสยาม
bulletสภาสถาปนิก
bulletตรวจสอบอาคาร
bulletโยธาธิการและผังเมือง
bulletไทยเอนจิเนียริ่ง
bulletเสริมเข็ม ดีดอาคาร
dot
รับข้อมูลข่าวสารจากเรา

dot
บทสัมภาษณ์ลูกค้าที่ 3 article

 Supranee's Family

 เจ้าของโครงการ :  คุณสุปราณี  สุขศรีทอง และครอบครัว

อาชีพ-ตำแหน่งงาน :  พนักงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง

ที่ตั้งโครงการ : 60/771 ถ.เทพารักษ์ ต.บางเมืองใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270

(Q) รายละเอียดโครงการเป็นอย่างไร?

(A) รื้อถอนบ้านหลังเก่าที่อยู่มานาน 35 ปี ซึ่งเป็นบ้าน 2 ชั้น โดยชั้นล่างเป็นปูนและชั้นบนเป็นไม้ มีปัญหาเรื่องปลวกและมีน้ำรั่วซึมจากดาดฟ้า จึงตัดสินใจปลูกบ้านใหม่เป็นบ้านปูน 2 ชั้น, สร้างห้องเก็บของ, ก่อกำแพงใหม่ทั้ง 2 ด้าน และปรับพื้นบริเวณรอบบ้านทั้งหมด

Supranee_House

(Q) ทำไมถึงเลือก THS ?

(A) ตอนแรกยังไม่คิดจะปลูกบ้านใหม่ เพราะไม่รู้ว่าหากสร้างบ้านแล้วจะเอาเฟอร์นิเจอร์ไปเก็บไว้ที่ไหน แต่โชคดีที่ THS อนุญาตให้สามารถเก็บเฟอร์นิเจอร์ไว้ที่บ้านของเจ้าของบริษัทได้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย อีกทั้งยังเคยใช้บริการของ  THS มาตั้งแต่สมัยรุ่นคุณแม่เป็นเจ้าของ
ทาง THS มีความซื่อสัตย์ ไว้ใจได้ ไม่ต้องคุมงานเองและอัธยาศัยดี มีบริการออกแบบบ้านที่สามารถตอบโจทย์ Life style ของทุกคนในบ้าน มีทีมช่างมีฝีมือปราณีตสามารถให้คำแนะนำและรีบเร่งแก้ไขหากมีข้อตำหนิจากลูกค้า


(Q) ความรู้สึกที่มีต่อ THS ภายหลังได้รับบริการ?

(A) ต้องขอบคุณ  THS ที่ดูแลรักษาเฟอร์นิเจอร์ให้เป็นอย่างดี  ผลงานที่ออกมาสวยและปราณีตมากกว่าที่คาดหวังไว้ ส่งมอบงานตรงตามกำหนดเวลา และยังมี service ถึงแม้จะส่งมอบงานไปแล้ว 
บทสัมภาษณ์ลูกค้า

บทสัมภาษณ์ลูกค้า ที่ 1 article
บทสัมภาษณ์ลูกค้าที่ 2 article
บทสัมภาษณ์ลูกค้าที่ 4